Wedding Menu

WEDDING MENU 1
01.
GOLDEN APPERTIZER
Khai vị ngũ tiên
02.
SHARKFIN CRABMEAT ASPARAGUS SOUP
Súp măng cua vi cá
03.
HONEY WALNUT SHRIMP
Tôm sốt sữa hạt Đào
04.
SPECIAL GG LOBSTER
Tôm hùm đặc biệt
05.
SEAFOOD/VEGETABLE IN POTATO NEST
Tổ chim hải vị
06.
CRISPY BONELESS DUCK/BUNS
Vịt rút xương da dòn bánh bao
07.
FRIED FISH FILET IN SPECIAL SAUCE
Cá lóc xương sốt đặc biệt
08.
GRAND GARDEN FRIED RICE
Cơm chiên grand graden
09.
FRUIT LOVE BOAT DESSERT
Tráng miệng trái cây
WEDDING MENU 2
01.
SEAFOOD PLATE APPERTIZER
Khai vị Hải vị
02.
SHARKFIN CRABMEAT SOUP
Súp cua vi cá
03.
CRABCIAWS IN SHRIMP POCKET
Càng cua bọc tôm
04.
* SPECIAL GG LOBSTER on Gold Noodle
Tôm hùm đặc biệt GG / Mi Long Phung
05.
SCALLOP/BLACK MUSHROOM
Biển mai đông cô
06.
CRISPY BONESS DUCK/BUNS
Vịt rút xương da dòn bánh bao
07.
FRIED FISH FILET IN SPECIAL SAUCE
Cá lóc xương sốt đặc biệt
08.
GRAND GARDEN FRIED RICE
Cơm chiên grand graden
09.
* Taro White nut Desert
Khoai mon Bạch Quả
View more...

Family Style Menu

FAMILY MENU 1
01.
ASPARAGUS/ CRABMEAT SOUP
Súp Măng Cua
02.
WALNUT SHRIMP
Tôm Sốt Sửa Hạt Đào
03.
GRAND LOBSTER
Tôm Hùm Đặc Biệt
04.
ROASTED CRISPY CHICKEN
Gà Quay Da Giòn
05.
FRIED FISH IN SPECIAL SAUCE
Cá Chiên Đặc Biệt
06.
VEGETABLE DELIGHT
Rau Thập Cẩm
07.
FRIED RICE
Cơm chiên
08.
DESSERT
Tráng Miệng
FAMILY MENU 2
01.
BEEF WESTLAKE SOUP
Súp Tây Hồ
02.
SPECIAL SCALLOP
Biển Mai Đặc Biệt
03.
WALNUT SHRIMP
Tôm Sốt Sửa Hạt Đào
04.
ROADSTED CRISPY CHICKEN
Gà Quay Da Giòn
05.
FRIED FISH IN SPECIAL SAUCE
Cá Chiên Sốt Chua Cay
06.
VEGETABLE DELIGHT
Rau Thập Cẩm
07.
VEGETABLE DELIGHT
Cơm Chiên
08.
DESSERT
Tráng Miệng
View more...