Price Contact: 714-337-5613 or 714-893-1200
WEDDING MENU 1
01.
GOLDEN APPERTIZER
Khai vị ngũ tiên
02.
SHARKFIN CRABMEAT ASPARAGUS SOUP
Súp măng cua vi cá
03.
HONEY WALNUT SHRIMP
Tôm sốt sữa hạt Đào
04.
SPECIAL GG LOBSTER
Tôm hùm đặc biệt
05.
SEAFOOD/VEGETABLE IN POTATO NEST
Tổ chim hải vị
06.
CRISPY BONELESS DUCK/BUNS
Vịt rút xương da dòn bánh bao
07.
FRIED FISH FILET IN SPECIAL SAUCE
Cá lóc xương sốt đặc biệt
08.
GRAND GARDEN FRIED RICE
Cơm chiên grand graden
09.
FRUIT LOVE BOAT DESSERT
Tráng miệng trái cây
WEDDING MENU 2
01.
SEAFOOD PLATE APPERTIZER
Khai vị Hải vị
02.
SHARKFIN CRABMEAT SOUP
Súp cua vi cá
03.
CRABCIAWS IN SHRIMP POCKET
Càng cua bọc tôm
04.
* SPECIAL GG LOBSTER on Gold Noodle
Tôm hùm đặc biệt GG / Mi Long Phung
05.
SCALLOP/BLACK MUSHROOM
Biển mai đông cô
06.
CRISPY BONESS DUCK/BUNS
Vịt rút xương da dòn bánh bao
07.
FRIED FISH FILET IN SPECIAL SAUCE
Cá lóc xương sốt đặc biệt
08.
GRAND GARDEN FRIED RICE
Cơm chiên grand graden
09.
* Taro White nut Desert
Khoai mon Bạch Quả
WEDDING MENU 3
01.
GRAND APPERTIZER
Khai vị bát bửu
02.
SHARKFIN CRABMEAT ASPARAGUS SOUP
Súp măng cua
03.
HONEY WALNUT SHRIMP
Tôm sốt sữa hạt Đào
04.
BEEF TENDERLOIN IN CUBES
Bò lúc lắc
05.
SEAFOOD/VEGETABLE IN POTATO NEST
Tổ chim hải vị
06.
CRISPY ROASTED CHICKEN
Gà quay da dòn
07.
FRIED FISH IN SPECIAL SAUCE
Cá chiên dòn
08.
GRAND GARDEN FRIED RICE
Cơm chiên grand graden
09.
FRUIT LOVE BOAT DESSERT
Tráng miệng trái cây
WEDDING MENU 4
01.
GRAND APPERTIZER
Khai vị bát bửu
02.
SHARKFIN CRABMEAT ASPARAGUS SOUP
Súp măng cua
03.
HONEY WALNUT SHRIMP
Tôm sốt sữa hạt Đào
04.
ROASTED COMISHED QUAILS
Thập mi đại hỷ
05.
SCALLOP/BLACK MUSHROOM
Biển mai đông cô
06.
CRISPY BONESS DUCK/BUNS
Vịt quay bánh bao
07.
FRIED FISH FILET IN SPECIAL SAUCE
Cá lóc xương sốt đặc biệt
08.
GRAND GARDEN FRIED RICE
Cơm chiên grand graden
09.
FRUIT LOVE BOAT DESSERT
Tráng miệng trái cây