Price Contact: 714-337-5613 or 714-893-1200
FAMILY MENU 1
01.
ASPARAGUS/ CRABMEAT SOUP
Súp Măng Cua
02.
WALNUT SHRIMP
Tôm Sốt Sửa Hạt Đào
03.
GRAND LOBSTER
Tôm Hùm Đặc Biệt
04.
ROASTED CRISPY CHICKEN
Gà Quay Da Giòn
05.
FRIED FISH IN SPECIAL SAUCE
Cá Chiên Đặc Biệt
06.
VEGETABLE DELIGHT
Rau Thập Cẩm
07.
FRIED RICE
Cơm chiên
08.
DESSERT
Tráng Miệng
FAMILY MENU 2
01.
BEEF WESTLAKE SOUP
Súp Tây Hồ
02.
SPECIAL SCALLOP
Biển Mai Đặc Biệt
03.
WALNUT SHRIMP
Tôm Sốt Sửa Hạt Đào
04.
ROADSTED CRISPY CHICKEN
Gà Quay Da Giòn
05.
FRIED FISH IN SPECIAL SAUCE
Cá Chiên Sốt Chua Cay
06.
VEGETABLE DELIGHT
Rau Thập Cẩm
07.
VEGETABLE DELIGHT
Cơm Chiên
08.
DESSERT
Tráng Miệng
FAMILY MENU 3
01.
HOT AND SOUR SOUP
Súp Chua Cay
02.
WALNUT SRIMP
Tôm Sốt Sửa Hạt Đào
03.
TENDERLOIN BEEF IN VEGETABLE BED
Bò Tenderloin Lúc Lắc
04.
GRILLED CHICKEN MEAT IN TERRY SAUCE
Gà Nướng Sốt Terriyaki
05.
FRIED TOFU
Đậu Hủ Chiên Giòn
06.
FISH IN SWEET SOUR SAUCE
Cá Chiên Sốt Chua Ngọt
07.
FRIED RICE
Cơm Chiên
FAMILY MENU 4
01.
ASPARAGUS/ CRAB SOUP
Súp Măng Cua
02.
WALNUT SRIMP
Tôm Sốt Sửa Hạt Đào
03.
BEEF WITH ASSORTED VEGETABLE
Bò Xào Thập Cẩm
04.
ROADSTED CRISPY CHICKEN
Gà Quay Da Giòn
05.
FRIED TOFU
Đậu Hủ Chiên Giòn
06.
FISH IN SPECIAL SAUCE
Cá Chiên Đặc Biệt
07.
FRIED RICE
Cơm Chiên